kadastrale splitsing van een woning

kadastrale splitsing van een woning

Een bouwtekening laten maken voor de splitsing van een woning

Wanneer u plannen heeft om een pand te splitsen, samen te voegen of een nieuw pand te bouwen met afzonderlijke woonruimtes, is het belangrijk om goede bouwtekeningen te laten maken. In dit geval spreken we van een splitsingstekening, die duidelijk weergeeft hoe het pand is onderverdeeld en welke ruimtes tot welke eigenaar behoren. Bouw-ontwerpen.nl staat u hierin bij met bouwtekeningen van hoge kwaliteit en gedetailleerdheid.

Vergunningen voor woningsplitsingen

Indien uw woningsplitsing niet vergunningsvrij is, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Hieronder vindt u meer informatie over de criteria voor het aanvragen van een bouwvergunning voor een woningsplitsing:
Bouwvergunning woningsplitsing criteria:
  • Bij een wijziging in de draagconstructie van het pand
  • Bij het toevoegen van nieuwe (zelfstandige) woonruimtes aan het pand
  • Bij verandering van de bestemming van het pand (bijvoorbeeld van kantoor naar woning)

Kadastrale splitsing en vergunning voor een splitsing

Bij het maken van bouwtekeningen voor de splitsing van een woning is het van belang om twee aspecten te onderscheiden: kadastrale splitsing en de vergunning voor een splitsing. Hieronder leest u daar meer informatie over:
Kadastrale splitsing
Een kadastrale splitsing houdt in dat de eigendom van de woning in kwestie effectief verdeeld wordt in twee of meer delen. Hierbij is ook sprake van appartementsrechten. Deze splitsing gebeurt in wezen via de notaris en is vastgelegd in het kadaster.
  • Elk woningdeel krijgt een eigen kadastraal nummer
  • Elk woningdeel geldt als aparte woning
  • De splitsing gebeurt officieel via een vergunning
Bij een kadastrale splitsing is een goede bouwtekening laten maken essentieel voor voldoende duidelijkheid over de precieze oppervlakte, vorm en indeling van beide ruimtes. Ons team van experts bij Bouw-ontwerpen.nl helpt u daar op professionele wijze bij.
Vergunning voor een splitsing
Wanneer u een pand wilt splitsen, dient u hiervoor een vergunning aan te vragen. Het doel van deze vergunning is om het bestaande pand onder te verdelen in kleinere, zelfstandige woonruimtes. De gemeente of een andere officiële instantie controleert hierbij of de bouwtekeningen die u heeft laten maken voldoen aan een aantal vereisten met betrekking tot bepaalde aspecten:
  • Het bouwbesluit
  • Brandveiligheid
  • Geluidsisolatie
  • Ventilatie
Indien aan deze criteria is voldaan, verleent de gemeente een vergunning voor de splitsing. Wilt u een pand bouwkundig en op kadastraal niveau splitsen? Dan helpen we u bij Bouw-ontwerpen.nl graag met duidelijke, complete bouwtekeningen. Zo bent u betrokken bij elke stap van het proces en weet u precies wat u kunt verwachten bij realisatie van de splitsing.